Acil Servis

Özel Cihangir Hastanesi Acil Servisi, deneyimli ve dinamik kadrosu ile 24 saat kesintisiz görev yapmaktadır. yapıldıktan sonra

Acil servis kritik hastaların ilk müdahalelerinin ve ilk tedavilerinin öncelikli olarak yapıldığı hayati bir ünitedir. Acil servisimiz haftanın 7 günü 24 saat yüksek standartlı servisle hizmet vermektedir. Acil servisimiz branşında uzman ve tecrübeli doktor ve pratisyen hekimler çalışmaktadır. Eğer bu personel gerekli görürse uzman doktorlar da 24 saat çağrılabilir.

Acil durumlarda hastayı iyileştirme doktor, personel, teknik ve tıbbi kapasiteyle yakından ilgilidir. Bu bilinçle hareket eden Özel Cihangir Hastanesi Acil Serviste tecrübeli doktor ve tecrübeli kadrosu ile hizmet vermektedir. Acil servisimiz her hastanın takibinin ve her türlü acil müdahalenin yapılabileceği odalarla ve teknik donanımlarla yılın her günü 24 saat sürekli olarak hizmet vermektedir.

Hastanemizde, Manyetik Rezonans (MR) , Bilgisayarlı Tomografi,Ultrason, Röntgen gibi görüntüleme üniteleri ile her türlü laboratuvar araştırmaları yapılabilmektedir. Acil servisimiz hastanemizin diğer servisleri ile iş birliği içerisinde çalışmaktadır. Her yaştan her türlü hasta acil servisten hizmet alabilir. Acil serviste gözlem ünitesi, resüsitasyon ünitesi, müdahale odası ve enjeksiyon odası gibi farklı bölümler vardır.Hastane içinde hem de hastane dışında transfer hizmeti verebilecek ve gerekli tam kapasite ilk yardımı sağlayabilecek şekilde donatılmış ambulansımız 24 saat hazır beklemektedir.

Acil Serviste 24 saat boyunca bir hasta danışmanı ve güvenlik görevlisi çalışmakta, hizmetin kolay ve güvenilir bir ortamda verilmesine yardımcı olmaktadırlar.