Kapalı Laporoskopik Yöntem İle Rahim Alma

 

KADIN HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE KAPALI ( ENDOSKOPİK )AMELİYATLAR

Tanım

Kadınlarda vucut boşluklarının kamera ile büyütülerek izlenmesi ve ortaya çıkan her türlü jinekolojik problemlerin özel cerrahi alet kullanılarak gerekli müdahalenin yapıldığı bir ameliyat yöntemidir. Karın içi patolojilerde uygulama şekli laparaskopi ve rahim içi patolojilerde uygulama şekli histereskopi olarak adlandırılmakta ancak halk arasında ise Kapalı ameliyat olarak da bilinmektedir.

 

Uygulama;

Kapalı ameliyatları yapabilmek için özel bir egitim süreci ve cerrahi tecrübe gerekmektedir

Laparaskopi: Karın da 10- 15 cm lik kesi açarak ameliyat yapmak yerine   göbek deliğinden 10 mm ve karnın alt bölgesindeki 5 mm lik delik açılıp bu kanallardan  kamera ve uygun aletler kullanılarak yapılan bir ameliyat şeklidir.

Histeroskopi ise rahim iç boşluğunun endoskopik olarak gözlenmesine verilen isimdir. Histeroskopi ile de bugün eskiden karın açılmasını gerektiren rahim anormallikleri, myom, polip gibi hastalıklar kolaylıkla tedavi edilebilmektedir.

Amaç

Açık  ve kapalı ameliyat şeklinde temel  amaç; hastalarımızın şifa bulmasını sağlamak olup kapalı ameliyatın farkı, açık ameliyatın dezavantajlarını avantaja çevirerek hasta konforunu ve yaşam kalitesini artırmaktır.

Avantajları

–  Karın duvarı kesilmediği için ameliyat izi kalmaz, karın fıtıkları olmaz ve estetik korunur.
–  Karın açılmadığı için iltihaplanma riski ve ameliyat sonu yapışıklık ihtimali daha azdır.

–  Karın duvarı kesilmediği için ameliyat sonrası ağrı çok azdır
–  Kapalı yöntem ile yapılan ameliyatlar dokulara ve organlara çok az zarar verir. Yani koruyucu bir cerrahi yöntemidir.

–   Karın içi organları büyütülerek gözlemlendiği için cerrahi hakimiyeti daha iyidir.
–   Ameliyat sonu hastanede kalış süresi çok kısadır. Hasta aynı gün veya bir gün sonra taburcu olur.
–   Hasta çok kısa sürede normal yaşamına döner. Ortalama işe dönüş 7-15 gündür. böylelikle iş kaybı çok azdır.
Laparoskopik ( kapalı ) Cerrahi için kimler uygun

Genel durumu operasyona elverişli olan herkeste endoskopi yapılabilir. Ağır solunum veya kalp problemleri olanlarda işlem sırasında baş aşağı posizyon kullanıldığından endoskopi tercih edilmeyebilir.
Laparaskopinin( kapalı ) Kullanıldığı Kadın Hastalıkları

 • Rahim ( uterus ) alınması(Total laparoskopik histerektomi)
 • Rahim ( uterus ) ve genital organ sarkması tedavisi ( Sakrokolpopeksi, servikopeksi,    kuldoplasti, Baldy Webster suspansiyon vb)
 • Rahim ( uterus ) de oluşan miyomların çıkarılması
 •  Çikolata kisti ve Endometrıozis cerrahisi
 • Over ( yumurtalık) kistlerinin tedavisi
 • Yumurtalık ve tüplerin alınması
 • İnfertilite (Kısırlık ) tanı ve tedavi amaçlı
 • Rahim kanserinin tedavisi
 • Tüplerin bağlanması
 • Kapalı tüplerin tekrar açılması
 • Kronik pelvik ağrı tedavisi , Aşırı ağrı çeken hastaların tedavisi (presakral nurektomi ve LUNA)
 • Kadın genital enfeksiyon ve apselerin tedavisi

 

Histereskopik cerrahiler

 • Histereskopik polip ve myom çıkarılması
  • Histereskopik septum rezeksiyonu
  • Histereskopik sineşi açılmasıÜriner inkontinans cerrahisi;• TOT, Burch, TVT, İVS, 4 KOLLU MESH ONARIMILaparokopik histerektomi (Kapalı rahim alma ameliyatı)

 Karna uzun kesi yapılmadan tane 3-4 delik açılarak karın boşluguna girilirlir ve rahmi vücuda bağlayan bağlar özel aletlerle teker teker kesilerek rahimkarından veya  vajinal yoldan dışarı çıkartılır. Yine laparoskopik yöntem ile dikişler atılarak hasta yatağına alınır ve genelde ertesi günde eve gönderilir.

Laparoskopik histerektomi artık modern tıbbın ayrılmaz parçası olmuştur. Bütün hastalar kendilerine rahimlerinin alınması gerektiği söylendiği zaman doktorlardan laparoskopik ameliyatı yapıp yapamayacağını sormalı ve bunu tercih etmelidirler.

Gebe kalabilirliği artırmak amacı ile yapılan laparoskopik uygulamalar

 Adezyolizis, salpingostomi, ve fimbrioplasti: Daha önceden geçirilmiş enfeksiyonlar veya pelvik cerrahi genellikle tüp ve yumurtalığın ilişkisini bozan yapışıklıklara yol açar. Fallop tüpünün motilitesini bozarak veya distal ucunu örterek infertiliteye neden olabilen adezyonlar laparaskopik cerrahi yöntemle açılabilirler. ince ve teknik olarak açılabilecek durumda olmaları durumunda adezyolizis adı verilen laparoskopik yapışıklık açma işleminden fayda görülebilir. Adezyonların giderilmesinde endometriozis veya yapışıklıkların yakılması veya kesilerek çıkartılması gerçekleştirilir ve yumurtalıklar arasındaki normal anatomik ilişkinin tekrar sağlanmasından sonra kadının yaşı ve ek kısırlık faktörlerinin olup olmamasına bağlı olarak %30-60 arasında gebelik oranları bildirilmiştir. Yapışıklıkların çok yoğun olduğu durumlarda açılma işlemini takiben tekrar yapışma olasılığı yüksek olduğundan gebelik oranları düşüktür. Laparoskopi sırasında kapalı olan tüplerin de açılma olasılığı vardır. Özellikle karın boşluğuna açılan kısmından tıkalı olan tüpler (hidrosalpinks) salpingostomi adı verilen bir işlem ile açılabilir.

Fimbrioplasti, tüplerin uç kısımlarındaki yapışıklıkların giderilmesini sağlar. Salpingostomi, tüpler sıkıca kapalı olduğunda yeni bir açıklık oluşturmaktadır.

Laparoskopik endometriosis cerrahisi

Laparoskopinin en sık kullanıldığı hastalıklardan biri endometriosistir. Endometriosis hastalığı rahim içini döşeyen hücrelerin rahim dışında yerleşmesi ve üremesi ile ortaya çıkar. Hastalık en sık olarak periton adı verilen karın zarı ve yumurtalıkları tutar. Hastalığın 2 formundan sözedilebilir. Karın zarı üzerinde saçma tanesi gibi çok sayıda küçük odaklar halinde bulunan peritoneal form ve yumurtalıklara çikolata kisti denilen kanlı kistlere yol açan kistik form. Bu Ayrıca rahim ve kalın barsak arasındaki bölgeye yerleşerek karın ve kasıkta ciddi agrıya yol açan lezyonlara neden olur. İleri safhalarında rahim, tüpler, yumurtalıklar, ve barsakları birbirine yapıştırarak ağrı, kısırlık gibi semptomlara yol açar.
Daha ileri safhalarda yumurtalıklar içinde endometrioma adı verilen kistik yapılar oluşur. Endometriosis kistlerinin laparoskopik olarak alınması ile kısır çiftlerdeki gebelik şansı artmaktadır Hamile kalma şansını arttırıcı cerrahi girişimler içerisinde en sık yapılan tedavi endometriozis hastalığı için uygulanmaktadır. Yakınma ağrı ise tekrar cerrahiden başka şans genellikle yoktur. Laparoskopik endometriosis cerrahisini takiben gebe kalamayan çiftlerin yaklaşık %50 sinde 6 ay içinde kendiliğinden gebelik oluşur.

Laparoskopik kist cerrahisi

Laparoskopi ile en sık olarak müdahale edilen kistlerin başında endometriomalar gelmekle birlikte devamlılık gösteren ve gerilemeyen basit kistler ve dermoid kistlerde de laparoskopik girişim gerekebilir.

Dermoid kistler: Dermoid kistler vücudun tüm dokularından parçalar içeren kistlerdir. Bunların içinde yağ, kıl, diş, sinir ve kas dokusu bulunabilir. Genellikle doğumdan önce bu hücrelerin yumurtalık içinde sıkışması sonucunda oluşurlar. Dermoid kistler en çok torsiyon adı verilen bir komplikasyona sebebiyet verirler. Torsiyon yumurtalığın komşuluğundaki tüp ile beraber kendi ekseni etrafında dönmesi ve bunun sonucunda da kanlanmasının bozulmasıdır. Zamanında laparoskopik olarak müdahale edilmediği takdirde yumurtalık ve tüpte nekroz olur ve alınmaları gerekir. Dermoid kistler özellikle 3-4 cm çapına ulaştıktan sonra alınmaları gerekir Dermoid kistlerin %1 olasılıkla kötü huylu olma olasılıkları vardır. Kötü huylu olanların içinde immatür sinir dokuları bulunur.

Paraovarian kistler: Yumurtalığın komşuluğunda doğumsal artıklardan gelişen kistlerdir. Nadiren kötü huylu olma potansiyeli taşırlar. Büyük boyutlara ulaştıklarında alınmaları gerekir. Laparoskopik olarak çıkarılmaları kolaydır.

Kistadenomlar: Yumurtalık içinde gelişen ve kötü huylu olma potansiyeli taşıyan tümörlerdir. Ultrasonda sıvı ve katı yapıların beraber izlenmesi ile şüphelenilir ve kesin tanı kistin çıkarılması ile konur. Seröz ve müsinöz kistadenomlar en sık görülenleridir. Laparoskopik olarak çıkarılmaları kolaydır. Menopoza yakın olan kadınlarda yumurtalığın alınması daha doğru olan girişimdir. Daha genç olan kadınlarda ise sadece kist alınabilir ancak operasyon sırasında patolojik inceleme (frozen section) yapılıp kötü huylu olup olmadıklarının değerlendirilmesi gerekir.

Laparoskopik Myom Cerrahisi

Myomların önemli bir kısmı laparoskopik olarak çıkarılabilir.

Myomlarda operasyon endikasyonları aşağıdaki gibidir:

Boyut: Genellikle 6 cm yi geçmiş olan myomların ve yakın zamanda hızlı büyüme göstermiş olan myomların alınmaları önerilmektedir.

Kanama: Myomlar rahim iç tabakasına (endometrium) girmedikçe veya bası yapmadıkça kanamaya neden olmazlar. Rahim içine girmiş olan myonlarda eğer kanama da varsa boyutlarına bakılmaksızın cerrahi önerilir. Burada yapılacak olan cerrahi müdahale histeroskopik myomektomidir yani myom vaginal yoldan girilerek histeroskopi ile alınır.
Bası yakınmaları: Myomlar intraligamenter diye tabir edilen bir konumda oldukları zaman üreter adı verilen böbreklerden mesaneye idrar getiren kanallara baskı yapabilirler. Bu konumda olan bir myomun baskı semptomları verdiğinde alınması gerekir. Rahimin önünde gelişen myomlar mesane üzerine arkada gelişen myomlar ise kalın barsak üzerine baskı yapabilirler.
Kısırlık: Myomlar genellikle kısırlık nedeni değildir. Ancak yapılan araştırmalarda kısırılığı açıklayacak hiçbir neden bulunmamış ise alınmaları gerekebilir. Genellikle 5 cm ve üzerinde olanların alınmaları önerilmektedir. Eğer rahim içine giren bir myom varsa ve çift gebe kalamıyorsa başka yakınma olup olmadığına ve myomum boyutlarına bakılmaksızın alınmaları önerilmektedir.

Laparoskopik olarak çıkarılmaya müsait olan myomların boyut olarak 8 cm den küçük olmaları 3 cm den büyük olanların toplam sayı olarak 3 veya daha az olmaları ve derin olarak rahim duvarına gömük olmamaları tercih edilir ancak ehil ellerde her türlü myom operasyonu laparakopik yapılmaktadır. Laparoskopik olarak myomlar alındıktan sonra 3 ay gebelik olmasına izin verilmez. Yapışıklık oluşma olasılığı karın açılarak yapılan myomektomilerden daha azdır. Laparoskopik myom cerrahisi myomların boyut ve yerleşimlerine bağlı olarak 1-3 saat sürebilir. Hasta genellikle hastanede 1 gün kalır ve ertesi gün taburcu olur.
Polikistik Over Hastalığında Laparaskopi ve Endoskopik Cerrahi (Drilling)

Over biopsisinin veya overdeki gelişmemiş foliküllerin elektrokoter veya lazer kullanılarak boşaltılmasının özellikle klomifen sitrat ile ovulasyon indiksiyonuna dirençli polikistik over hastalarında  tedavi edici etkileri çeşitli araştırmacılar tarafından gösterilmiştir.Bu nedenle klomifen sitrat ye dirençli vakalarda overlerin koterizasyonu,lazer ile vaporizasyonu veya fotokoa gülasyonu HMG tedavisine alternatif olarak düşünülebilir. Bu yönteme “drilling” de denmektedir.

 

Laparoskopik Presakral neurektomi ve LUNA ( AGRI TEDAVİSİ)

Çeşitli kadın hastalıkları sebebiyle ciddi ağrı problemi çeken bu ağrı sebebiyle günlük yaşantısı etkilenen, defalarca hastanede yatmak zorunda kalan, ağrı sebebiyle eşiyle ilişkiye girmekte zorlanan ilaç tedavisine bile yanıt vermeyen adet sancıları ve kasık agrısı olan benzeri şikayeti olan hastalar uygun bir degerlendirmeden sonra bu şikayetlerinden kurtulabilmektedir