Ortopedi ve Travmatoloji

ortopedi-

Ortopedi ve Travmatoloji

Ortopedi bölümümüzde; her türlü ortopedik muayene, müdahale, atel, alçı ve ameliyat yapılmaktadır. Özellikle kaza ve travma sonrası acil cerrahi girişimler vakit kaybetmeden uygulanmaktadır. Bunun yanında çocukların doğumsal ve gelişimsel problemleri, ayak anomalileri, kalça çıkığı, skolyoz ve omurga anomalilerinin takip ve tedavisi yapılmaktadır.

Artroskopik Cerrahi:

Artroskopik yöntemle diz ve ayak bileği problemlerine yönelik tanı ve tedaviler, el cerrahisinde Karpal Tünel Sendromunun tedavisi ve tendon yaralanmalarının onarımları başarılı bir şekilde yapılmaktadır.Açık ve kapalı her türlü ortopedik ameliyat, ortez ve protez uygulamaları başarıyla gerçekleştirilmektedir.

YAPILAN İŞLEMLER:
– Girişimsel Artroskopi
– Diz artroplastisi, total
– Artrodez posterior,tek disk aralığı,torakal,lomber
– Nervus medianusun dekoprosyonu (karpal tünel sendromu)
– Büyük Kemik İmplant çıkarma
– Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel
– Artroskopi (tanısal) (P)
– Büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi, açık IMN
– Tendon onarımı, tek bir tendon için
– Unikompartmantal diz artroplastisi
– Büyük Kemik Kırıkları cerrahisi, kapalı IMN
– Ganglion eksizyonu (büyük eklem
– Büyük eklem parsiyel protezleri,primer
– Tenoplasti, myoplasti, Fasia gevşetilmesi (tekli)
– Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, büyük
– Pin çıkarma
– Tetik parmak cerrahi tedavisi
– Rotator kılıf onarımı
– Büyük eklem çıkığı kapalı rediksiyonu (alçı sargı dahil)
– Büyük eklemin anestezi altında mobilizasyonu
– Akromioplasti
– Benign yumuşak doku tümörü, derin
– Yumuşak doku laserasyonu, Derin yabancı cisimlerTendon kılıfı, e
– Artroskopik menisküs onarımı, diz
– Septik artrit büyük eklem cerrahisi
– Küçük kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu
– Diz artroplastisi, total revizyonu
– Küçük kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi
– Büyük eklem artrodezi
– Küçük kemik kırıkları cerrahi tedavisi
– Büyük kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu
– Küçük kemik kırıkları
– Yumuşak doku laserasyonu,yabancı cisim çıkarılması
– Orta kemik implant çıkarma
– Hallux valgus yumuşak doku ameliyatları (P)
– Büyük kemik benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyo
– Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu, diz
– Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi açık IMN
– Orta kemik kırıkları cerrahi tedavisi
– Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, kapalı IMN
– El bileği ganglion eksizyonu
– Kalça eklem total protezleri, primer
– Benign yumuşak doku tümörü, kompleks
– Orta eklem ve küçük eklem protezleri, primer
– Bimalleolar kırık cerrahi tedavisi
– Orta eklem artrodez