Nöroloji

noroloji

Nöroloji

Vücudumuzun emir ve komuta merkezi, beyin ve sinir sistemimizle ilgili her türlü hastalığın teşhis, takıp ve tedavisi nöroloji laboratuvarımızın desteği ve başta epilepsi hastalarının teşhis ve izleniminde çok önemli bir yer tutan elektroensefalografi (EEG), kol ve bacak ağrıları ve uyuşmaları,  nöropatik ağrılarında elektromiyografi (EMG)gibi elektrofizyolojik incelemeleri hastalarımıza yönelik tetkik hizmetlerimizin arasında yer almaktadıEEG, EMG  imkanlarıyla yapılmaktadır.

Nöroloji Bölümümüzde;

– Baş ağrıları (migren ve diğer nedenler)
– Baş dönmesi (Vertigo) ve Denge bozuklukları
– Alzhaimer
– Unutkanlıklar ve Hafıza kusurları
– Şuur bulanıklıkları
– Parkinson ve diğer hareket sistemi hastalıkları
– Bayılma ve senkop
– Epilepsi (Nöbetler)
– Bel ve boyun ağrıları, diskopatiler ve siyatik ağrıları
– Felçler / Beyin damar hastalıkları
– Periferik sinir hastalıkları (Polinöropatiler)
– Paresteziler ve uyuşmalar
– Yüz felçleri
– Demiyelizan Hastalıklar ( Multiple skleroz, vaskülit vb.)
– Santral sinir sistemi yer kaplayan proçesleri
– Dejeneratif Sinir Sistemi Hastalıkları
– Uyku bozuklukları ve Huzursuz Bacak Sendromu
– Nöromüsküler Hastalıklar (Myastenia Gravis ,miyopati ve diğer kas hastalıkları)
– Sinir tuzaklanmaları ve sinir sıkışmaları (Karpal Tunel Sendromu,tuzak nöropatiler vb.)
– Diğer Nörolojik Hastalıklar
– EEG ve EMG Tetkikleri ,tedavi ve takip edilmektedir.