Kardiyoloji

kardiyoloji-650x169

Kardiyoloji

Kalbiniz sizin için bir an bile dinlenmeksizin sürekli çalışıyor. Sürekli çalışması onun sağlığına bağlı. Sağlığı bozulduğunda yedeği de yok. Bu bakımdan kalp problemlerinin erken teşhis ve tedavisi hayati derecede önemli. Zira ölüm nedenleri arasında kalp hastalıkları ilk sırada yer alıyor. Merkezimizde bulunan EFOR testi ile kalbin yükü artırılarak kalp damarlarında daralma ve ritm bozukluğu teşhis edilmektedir. Renkli Doppler Ekokardiyografi ile kalp kapakları, kalbin çapı, kasılma gücü, kalp içi akım ve basınç ölçümü yapılır. Holter ile ritm bozuklukları ve damar sertliği teşhis edilir.

Kardiyolojinin konusuna dahil olan hastalıklar;

 • Kalp Damarlarının Hastalığı (Koroner Arter H.)
 • Kalp Kapak Hastalığı
 • Hipertansiyon, Hipertansiyona bağlı kalp hastalığı
 • Kalp Yetmezliği
 • Kalp Kası Hastalıkları (Kardiyomiyopatiler)
 • Kalp ritm ve ileti sistemi bozuklukları (Aritmi, Bloklar)
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları
 • Dolaşım Bozukluğu Hastalıkları (Periferik Arter H., Varisler)
 • Aort Anevrizması
 • Pulmoner Hipertansiyon
 • Kalp Zarı (Perikard) Hastalıkları
 • Kalp içi kitleler
 • Kalp cerrahisi (Bypass, kapak tamiri yada protezi, doğumsal kalp hastalıklarının onarımı) uygulanmış hastaların takibi
 • Gebelerde Hipertansiyon ve Kalp Hastalıklarının takibi

Hastanemizin Kardiyoloji Bölümünde yapılan;

 • Ekokardiyografi
 • Efor Testi
 • Ritm Holteri
 • Tansiyon Holteri incelemeleri ile kalp ve damar hastalıklarının teşhis, tedavi ve takibi yapılmaktadır.

Radyoloji Ünitemizdeki Görüntüleme Testleri ile tüm vücut damarları incelenebilmektedir.

 • 1.5 Tesla Manyetik Rezonans cihazı ile röntgen ışını kullanmadan beyin, karotis, aort, akciğer, üst ve alt ekstremite (kol ve bacak), böbrek, mezenter, çöliyak damarların anjiyografisi yapılabilmektedir.
 • 64 Kesitli Bilgisayarlı Tomografi cihazı ile koroner (kalp damarları), akciğer, böbrek, üst ve alt ekstremite (kol ve bacak) anjiyografileri 15-20 saniye gibi çok kısa sürede yüksek kalitede görüntülenmektedir.
 • Renkli Doppler Ultrasonografi ile karotis, böbrek, periferik arter ve venöz sistem damarlarının hastalıkları teşhis edilmektedir.