Beyin ve Sinir Cerrahi

BEYİN CERRAHİ

Beyin cerrahisi(nöroşirürji), teknolojinin gelişimi ile yakın ilişkili olmasından dolayı hızla gelişmekte olan bilim dalıdır.

Özellikle cerrahi mikroskopların kullanılması ile mikrocerrahi yapılmaya başlanması bu gelişimin en önemli basamağı olmuştur.

Takiben endoskopik yaklaşımların da uygulanmaya başlaması ile günümüzde hasta ve hekim açısından ameliyalar çok daha kolay ve konforlu hale gelmiştir.

Risk oranları ve komplikasyonlar minimize edilmiş durumdadır.

Bu teknik imkanların bulunduğu hastanemizde beyin cerrahi operasyonları başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Lomber disk Hernisi(Bel Fıtığı)

Sıklıkla bel bölgesinin alt seviyeleri daha fazla biyomekanik baskıya maruz kaldığından dolayı bel fıtığı daha sıklıkla görülür.

Omurlar arası diskler fıtıklaşarak sinirlere baskı yapabilir. Bu durumda şiddetli bel ve bacaklara vuran ağrı, uyuşukluk ve güç kaybı gelişmesine neden olabilir

Gerekli zorunluluk olduğunda mikrocerrahi operasyonla mevcut problem giderilebilir.

Servikal disk Hernisi(Boyun Fıtığı)

Belde olduğu gibi boyun bölgesinde de omurlar arasında kıkırdak yapıda diskler vardır ve fıtıklaşabilir.

Bu durumda şiddetli boyun ve kola vuran ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlük şikayetleri gelişebilir. Cerrahi gerektirecek duruma gelmiş olan boyun fıtıkları da mikrocerrahi yöntemle

Hastanemizde tedavi edilebilmektedir.

Omurga stabilizasyon ameliyatları

Omurga kırıkları, omurga kaymaları ve omurga tümörü ameliyatlarında omurga desteğini sağlamak gerekli hale gelebilir. Bu durumda omurga stabilizasyonu yapılmalıdır.

Omurlar arasındaki stabilizasyon ve destek ameliyatlarında pedinkül denilen omurga kirişlerine vidalama yapmak yoluyla bu tür operasyonlar da hastanemizde başarılı olarak yapılmaktadır.

Beyin cerrahi kliniğimizde yapılan diğer ameliyatlar;

– Vertebroplasti(kırık omurga içine sentetik kemik sement enjekte edilerek tedavi edilmesi)

– Periferik sinir sıkışması dekompresyon ameliyatları

-Kafa travması sonucu gelişen kırık ve kafa içi kanamaların cerrahi tedavisi

– Hipertansiyon ve diğer damar kaynaklı gelişen beyin kanamaları

– Çocuklarda görülen kafa eklemlerinin erken kapanmasına bağlı gelişen kraniosinositoz durumunun cerrahi tedavisi

— Doğumsal omurilik bozukluklarının cerrahi tedavisi

– Beyin tümörleri

-Kafadaki şekil bozukluklarının düzeltilmesine yönelik kranioplasti ameliyatları

-Hidrosefali tedavisinde uygulanan vp şant operasyonu